top of page

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR SELSKAPET J in P d.o.o.

 

INTRODUKSJON

De generelle vilkårene for J In P d.o.o. for netthandel (heretter: Generelle vilkår og betingelser) er utarbeidet i samsvar med forbrukerbeskyttelsesloven (ZVPot), personopplysningsloven (ZVOP-1), den generelle forordningen om beskyttelse av personopplysninger - EU-forordningen 2016/ 679 (GDPR) og lov om utenrettslig løsning av forbrukertvister (ZIsRPS).

Onlinekjøp administreres av selskapet J in P d.o.o., med hovedkontor i Ljubljanska cesta 4A, Ivančna Gorica, Slovenia (heretter: J og P).

De generelle betingelsene bestemmer metode, vilkår og drift av nettkjøp, rettigheter og plikter til brukeren og J og P, og regulerer forretningsforholdet mellom J og P og kunden.

Kunden er bundet av de generelle vilkårene og betingelsene som er gyldige på kjøpstidspunktet (innlevering av nettbestillingen). Når du legger inn en bestilling, blir brukeren spesifikt minnet om de generelle vilkårene og betingelsene og bekrefter sin kjennskap til dem ved å legge inn bestillingen.

Ved å registrere seg eller ved å registrere seg på nettstedet: www.uvinneco.shop (heretter: nettstedet), bekrefter brukeren at han har lest de generelle vilkårene og betingelsene, er enig med dem og godtar dem i sin helhet. Enkelte deler av de generelle vilkårene og betingelsene er også ment for uregistrerte besøkende, så vi anbefaler at sistnevnte gjør seg kjent med de generelle vilkårene og personvernreglene.

 

J- og P-PRODUKTER TILGJENGELIG FOR NETTSHOPPING


Alle produktene i J- og P-salgsporteføljen er basert på kinetisk teknologi. Kinetisk teknologi er J og P - vår internasjonalt patenterte naturlige vannbehandlingsteknologi, med mange og vitenskapelig støttede positive effekter på slikt behandlet vann.

Produktene kan selges enkeltvis eller sammen med andre produkter og til prisene som er publisert på nettsiden på tidspunktet for brukerens nettkjøp. Fastsettelse av prispolitikk (vanlige priser, kampanjer, rabatter...) og individuelt eller felles salg av produkter er det eksklusive ansvaret til J og P.

 

KJØP PÅ NETT


Salgskontrakten mellom J og P og kunden inngås ved nettkjøp i det øyeblikket J og P sender kunden en elektronisk melding om statusen til bestillingen hans (med tittelen: bekreftelse på ordremottak). Fra dette øyeblikket er alle priser og andre betingelser faste og gjelder både J og P og kjøper. Personen med opplysningene som er oppgitt ved bestillingen anses som kjøper. Det er ikke mulig å endre kundedataene senere.

 

BETALINGSMETODER


Betaling for det valgte produktet ved kjøp på nett er mulig:

Ved mottak av produktet (etter innsamling);
Gjennom PayPal elektroniske finansielle tjenester;
Innbetaling til J og P sin transaksjonskonto.

REGNING


Ved levering av de bestilte produktene sender J og P også kunden en faktura til kundens e-postadresse.

Ved oppkrav mottar kjøper utskrevet faktura for de kjøpte produktene ved henting. Kunden mottar en faktura for hver separat ordre separat.

Fakturaen inneholder en oversikt over prisen, gjeldende merverdiavgift og alle andre mulige kostnader knyttet til kjøpet.

Kjøper er forpliktet til å kontrollere riktigheten av sine data før bestillingen. Senere innvendinger angående riktigheten av utstedte fakturaer tas ikke til følge.

 

RABATTKODE


Rabattkoden kan gi ulike fordeler ved kjøp på nett og er begrenset i tid. En aktiv rabattkode kan oppnås av brukeren under kampanjer, handlinger eller gjentatte/flere kjøp, på den måten og under betingelsene som følger av hver spesifikke aktivitet for å få rabattkoden

 

FORBRUKERENS RETT TIL Å TREKKE KONTRAKTEN OG/ELLER RETURNERE PRODUKTET


Forbrukeren (det ovenstående gjelder fysiske personer som anskaffer en vare til formål utenfor deres kommersielle virksomhet) har rett til å varsle selgeren om å trekke seg fra kontrakten innen 14 dager etter overtakelse av et produkt, uten å måtte oppgi en grunn for deres beslutning. Terminen begynner å telle neste dag fra den dagen produktet overtas.

Heving fra kontrakten sendes av forbrukeren til selgerens e-postadresse: info@kinetic-reactor.si

Uavhengig av bestemmelsene i de tre første leddene i dette kapittelet, som har rettslig grunnlag, tillater J og P alle sine kunder å returnere det kjøpte produktet uten å oppgi grunn innen 30 dager (beregnet dagen etter dagen for mottak av produktet) .

I tilfelle heving fra kontrakten og/eller retur av produktet, må brukeren returnere det kjøpte produktet enten via post til adressen J in P d.o.o., Ljubljanska cesta 4A, Ivančna Gorica, Slovenia, eller bringe det personlig til spesifisert adresse.

Brukeren må returnere produktet til selgeren uskadd og i samme mengde, med mindre produktet er ødelagt, skadet, tapt eller dets mengde er redusert uten feil fra brukeren.

Den eneste kostnaden som belastes forbrukeren i forbindelse med heving av kontrakten eller brukeren ved retur av produktet er kostnaden for å returnere produktet (som ved frakt beregnes i henhold til prislisten til leveringstjenesten og avhenger av om det er en forsendelse eller en pakke). Produktet skal returneres til selgeren senest 30 dager fra sendt melding om heving fra kontrakten, eller 40 dager ved retur av produktet.

Innbetalinger vil bli refundert så snart som mulig

bottom of page