top of page

YHTIÖN YLEISET EHDOT J in P d.o.o.

 

JOHDANTO

J In P d.o.o.:n yleiset ehdot ja ehdot. verkko-ostoksia varten (jäljempänä: Yleiset sopimusehdot) on laadittu kuluttajansuojalain (ZVPot), henkilötietolain (ZVOP-1), henkilötietojen suojan yleisasetuksen - EU-asetus 2016/ mukaisesti. 679 (GDPR) ja laki kuluttajariitojen tuomioistuinten ulkopuolisesta ratkaisemisesta (ZISRPS).

Verkko-ostoksia hallinnoi yritys J in P d.o.o., jonka pääkonttori on Ljubljanska cesta 4A, Ivančna Gorica, Slovenia (jäljempänä: J ja P).

Yleiset ehdot määrittelevät verkkokaupan tavan, ehdot ja toiminnan, käyttäjän ja J:n ja P:n oikeudet ja velvollisuudet sekä säätelevät J:n ja P:n ja asiakkaan välistä liikesuhdetta.

Asiakas on sidottu yleisiin ehtoihin, jotka ovat voimassa ostohetkellä (verkkotilauksen tekeminen). Tilausta tehdessään käyttäjää muistutetaan erityisesti yleisistä käyttöehdoista ja hän vahvistaa tuntevansa ne tilauksen yhteydessä.

Rekisteröitymällä tai rekisteröitymällä verkkosivustolle: www.uvinneco.shop (jäljempänä: verkkosivusto) käyttäjä vahvistaa lukeneensa Yleiset käyttöehdot, hyväksyy ne ja hyväksyy ne kokonaisuudessaan. Tietyt yleisten ehtojen osat on tarkoitettu myös rekisteröitymättömille vierailijoille, joten suosittelemme viimeksi mainittuja tutustumaan yleisiin ehtoihin ja tietosuojaselosteeseen.

 

J- ja P-TUOTTEET SAATAVILLA VERKKOSOSTOKSIIN


Kaikki J- ja P-myyntiportfolion tuotteet perustuvat kineettiseen teknologiaan. Kineettinen teknologia on J ja P - kansainvälisesti patentoitu luonnonvedenkäsittelyteknologiamme, jolla on lukuisia ja tieteellisesti tuettuja positiivisia vaikutuksia tällaiseen käsiteltyyn veteen.

Tuotteita voidaan myydä yksittäin tai yhdessä muiden tuotteiden kanssa ja hinnoilla, jotka on julkaistu verkkosivustolla käyttäjän verkko-ostoksen yhteydessä. Hinnoittelupolitiikan (normaalihinnat, kampanjat, alennukset…) ja tuotteiden yksittäisen tai yhteisen myynnin määrittäminen on yksinomaan J:n ja P:n vastuulla.

 

VERKKOOSTA


Myyntisopimus J:n ja P:n ja asiakkaan välillä solmitaan verkkokaupassa sillä hetkellä, kun J ja P lähettävät asiakkaalle sähköisen viestin tilauksensa tilasta (otsikkona: tilausvahvistus). Tästä hetkestä lähtien kaikki hinnat ja muut ehdot ovat kiinteitä ja koskevat sekä J:tä ja P:tä että ostajaa. Ostajaksi katsotaan henkilö, jolla on tilauksen yhteydessä annetut tiedot. Asiakastietoja ei ole mahdollista muuttaa myöhemmin.

 

MAKSUTAVAT


Valitun tuotteen maksaminen verkko-ostoksen yhteydessä on mahdollista:

Vastaanotettuaan tuotteen (keräyksen jälkeen);
PayPalin online-rahoituspalvelujen kautta;
Maksu J:n ja P:n tapahtumatilille.

LASKUTTAA


Tilattujen tuotteiden toimituksen yhteydessä J ja P lähettävät asiakkaalle myös laskun asiakkaan sähköpostiosoitteeseen.

Postiennakkotapauksessa ostaja saa tulostetun laskun ostamistaan tuotteista noudettaessa. Asiakas saa laskun jokaisesta tilauksesta erikseen.

Lasku sisältää erittelyn hinnasta, sovellettavasta arvonlisäverosta ja kaikista muista mahdollisista ostoon liittyvistä kuluista.

Ostaja on velvollinen tarkistamaan tietojensa oikeellisuuden ennen tilauksen tekemistä. Myöhemmin esitettyjä vastalauseita lähetettyjen laskujen oikeellisuudesta ei oteta huomioon.

 

ALENNUSKOODI


Alennuskoodi voi tuoda erilaisia etuja verkko-ostettaessa ja on ajallisesti rajoitettu. Käyttäjä voi saada aktiivisen alennuskoodin kampanjoiden, toimien tai toistuvien/useiden ostojen aikana tavalla ja sellaisin ehdoin, jotka seuraavat kustakin erityisestä alennuskoodin saamiseksi tehtävästä.

 

KULUTTAJAN OIKEUS PERUUTTAA SOPIMUS JA/TAI PALAUTTAA TUOTE


Kuluttajalla (edellä mainittu koskee luonnollisia henkilöitä, jotka hankkivat esineen kaupallisen toimintansa ulkopuoliseen tarkoitukseen) on oikeus ilmoittaa myyjälle sopimuksen peruuttamisesta 14 päivän kuluessa tuotteen haltuunotosta ilman, että hänen tarvitsee perustella sitä. päätös. Määräaika alkaa laskea seuraavana päivänä tuotteen haltuunottopäivästä.

Kuluttaja lähettää sopimuksen peruuttamisen myyjän sähköpostiosoitteeseen: info@kinetic-reactor.si

Huolimatta tämän luvun kolmen ensimmäisen kappaleen määräyksistä, joilla on oikeusperusta, J ja P sallivat kaikkien asiakkaidensa palauttaa ostamansa tuotteen syytä ilmoittamatta 30 päivän kuluessa (laskettuna tuotteen vastaanottopäivää seuraavana päivänä) .

Sopimuksen peruuttamisen ja/tai tuotteen palauttamisen yhteydessä käyttäjän on palautettava ostettu tuote joko postitse osoitteeseen J in P d.o.o., Ljubljanska cesta 4A, Ivančna Gorica, Slovenia, tai tuotava se henkilökohtaisesti ilmoitettuun osoite.

Käyttäjän on palautettava tuote myyjälle vahingoittumattomana ja samana määränä, ellei tuote ole tuhoutunut, vahingoittunut, kadonnut tai sen määrä ei ole vähentynyt käyttäjän syytä.

Ainoa kuluttajalta peruuttamisen yhteydessä tai käyttäjältä tuotteen palautuksen yhteydessä veloitettava kulu on tuotteen palautuskulut (joka kuljetuksen tapauksessa lasketaan toimituspalvelun hinnaston ja riippuu siitä, onko kyseessä lähetys vai paketti). Tuote on palautettava myyjälle viimeistään 30 päivän kuluessa lähetetystä peruuttamisilmoituksesta tai 40 päivän kuluessa tuotteen palauttamisesta.

Suoritetut maksut palautetaan mahdollisimman pian

bottom of page